บริษัท.เพรสซิเด้นท์ โฮเนอร์ อินดัสตรี -President honor Industries Co.,Ltd.


เครื่องเหนี่ยวนำความร้อนความถี่สูง(Solid-State High Frequency Induction heater)

    Induction heater heating machine ระบบ Solid State เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ Mosfet และ IGBT ใช้น้ำในการระบายความร้อนของเครื่องได้อย่างปลอดภัย ทางผู้ผลิต President Honor (ไต้หวัน) ได้วิจัยพัฒนาเทคโนโลียี Induction heater นี้มาโดยตลอดกว่า 30 ปี และได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจาก CEIA ซึ่งที่สำคัญได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ และได้ผ่านมาตฐาน CE ด้วย

คุณสมบัติพิเศษ

    เครื่องให้ความร้อนโดยใช้หลักการคลื่นความถี่สนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ สามารถให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่สัมผัสถูกขดลวดที่ให้ความร้อน สามารถให้ความร้อนผ่านวัตถุที่ไม่ใช่โลหะ โดยที่วัตถุนั้นไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ใช้น้ำเป็นตัวระบายความร้อน ประหยัดไฟฟ้าในช่วงเวลารอเครื่องทำงานไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้า ไม่รบกวนคลื่นสื่อสาร เมื่อเทียบกับเครื่องระบบเก่าแล้ว ขนาดของเครื่องเล็กกว่า 50 เท่า ราคาประหยัดได้ถึง 4-5 เท่า ไม่ใช้หลอดสูญญากาศ ช่วยประหยัดการใช้งานได้ในระยะยาว ขอบเขตการให้ความร้อน สามารถให้ความร้อนชิ้นงานที่เป็นเหล็กตันขนาด ø 40-ø100มม.ขึ้นไป และสามารถให้ความร้อนได้ถึง 1800 องศาขึ้นไปจนถึงจุดหลอม ความร้อนที่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของวัตถุชิ้นงาน เครื่องสามารถทำงานได้โดยการปรับอัตรากำลังความร้อน และการรักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้ สามารถทำงานได้ทั้งแบบปกติ และแบบอัตโนมัติ

ข้อดี
งานที่เหมาะใช้งานกับเครื่อง Induction heater

    ฮิตเตอร์สามารถให้ความร้อนกับโลหะเพื่อใช่เหมือนเครื่องเชื่อมเพื่อเชื่อมประสานงานโหละ


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

    High frequency inductive heater is suitable for heating any metal. It is depending on different application has varies frequency, such as higher frequency, high frequency, medium- high frequency and medium frequency Inductive heater. All the devices are solid-state technology manufactured and dedicated to precision brazing, tin soldering, hardening, heating, forging and melting. The optical sensor temperature controller,auto wire feeder, protective gas can match with all above units.

    Founded in 1979 Taipei Taiwan, P-Honor start in optical and spectacle frame business with Germany. We are working with CEIA group, and were the first to introduce such solid state inductive heater in Taiwan, Asia in 1990. In 1998, we built factories in both Taiwan and Donguan/ China, manufacturing high-frequency inductive heater meeting Asian buyer’s demands. In 2005, we renamed the Donguan branch and also set up in Thailand ”President Honor Industrial Ltd.” Upgraded production technology and quality, eventually turning our heaters into brand of world. We offer VCD on your request also.